NV ROVA HOLDING JAARVERSLAG 2012

rovakliktmet

omgeving, mens

en economie

Het klikt!

Een duurzame leefomgeving is een leefomgeving waarin mensen zich prettig voelen. Waarin we gezond kunnen wonen, werken en recreëren. En waarbij we in het gebruik van die omgeving zodanig respect betrachten richting flora en fauna, dat ook toekomstige generaties daar optimaal van kunnen genieten. Het gebruik van die omgeving roept dus een verantwoordelijkheid op voor ons allemaal. Een verantwoordelijkheid die dwingt tot zorgvuldige planning en beheer van het gebruik van die omgeving. Ook ROVA speelt daarin haar rol. Samen met onze gemeenten zijn we op drie beleidsterreinen actief en hebben we invloed op die leefomgeving: afval, openbare ruimte en duurzame energie. Door een goede coördinatie en afstemming zorgen we dat het klikt tussen deze beleidsterreinen. Als uitvoeringsorganisatie maken we waar dat het klikt tussen idee en realisatie. En dragen we eraan bij dat het klikt tussen de mens aan de ene zijde en de flora en fauna aan de andere zijde; dat het klikt tussen de vraag van de inwoners en het aanbod van de gemeente en dat het klikt tussen huidige gebruikers en toekomstige generaties: we beheren en onderhouden de gemeentelijke buitenruimte, we verzamelen zoveel mogelijk grondstoffen voor hergebruik uit de hedendaagse afvalstromen en we stimuleren de productie van duurzame energie.

In dit jaarverslag laten we u zien welke ontwikkelingen onze organisatie het afgelopen jaar heeft doorgemaakt op deze beleidsterreinen.

 
Ik wens u veel leesplezier.


Hans Groenhuis

Algemeen directeur